Najnovije stare slikice koje su nam poslale Klara i Lidija

sa Tu bi Shvata 1965

1986 u savezu

Klara Azulaj, Bojana Nedic, Davor Salom, Isak Asiel, Viktorija, Branka Krpez, Hrvoje, ko se prepozna nek se javi !?!

Pirovac 1988 Klara krunise Bojanu Nedic


Pirovac 1980 i 1984