Židovska općina  Rijeka kroz  Stoljeća !

Posetite nas site na adresi
  www.jcr.hr

 

Prva  židovska imena su se u   Rijeci pojavila polovicom  15. stolječa. Ta imena  su  pronđena u spisima  o najmu radne snage, ugovorima  o  posuđivanju i vraćanju  novaca,....

Nakon  toga pojava  Židovskih imena u Rijeci   prestaje  do  negdje  polovice  18 stoljeća kad dolazi  nekoliko familija iz    Pescare i Splita, te  malo po malo  osnivaju Židovsku  zajednicu ili kako to mi najčešče  nazivamo - Židovsku  opčinu.Najčešča imena  toga  doba  jesu Piazza, Venutura, Mondolfo,....

Protokolum Židovske općine  Rijeka (Fiume) je sastavljan i potpisan 1783.

Pošto u tori piše  da kad na nekom  mjestu postoji  veliki minjan treba da se  gradi sinagoga; prva  sinagoga  napravljena je u kući VEntura  i koristila  se dok  nije bila premala  za potrebe  zajednice.Zajednica je krajem   19 stoljeća zakupila parcelu na  općem groblju  Kozala gdje se  groblje  nalazi i dan   danas.

Riječki  Židovi  su  1890 bili toliko  brojni (cca 2000 duša)  da  su  odredili  odbor    za  gradnju  velike bogomolje za koju je propisan deset godišnji dobrovoljni porez za  dobrotvorne priloge. Projekat je  bio  gotov 1902, te se  počela graditi sinagoga. Ista je  završena 1903. Vjesrski  život je  bio  vrlo  aktivan zahvaljujući rabinima po imenu Giusseppe Frank, Avram Braun, Gelozzi,.....

Riječki  židovi  nikada nisu morali biti u  getu, i odnos građana  prmea njima  bio je relativno liberalan  i tolerantan.

Židovi  su imali velik utjecaj na razvoj  ovog grad na  Riječini,važni  industrijalci, trgovci brodograditelji...

Ortodoksni  židovi  tražili su  da  se odvoje od  ostalih  i  1930 godine  zakupili parcelu i  sagradili  manju  šul sinagogu koje  ja  služila  kao   škola  (jeshiva) za  učenje, čitanje  tore,rasprave na  temu  tore,....

U periodu 1941-45 srušena  je  velika prekrasna sinagoga, koja  je  slovila kao "ukras  grada".Poslije  rata u Rijeku  se  vratilo  oko   1600 židova oko 1600 živih. U posljeratnim    godinama članovi  RIječke  općine  su  masovno  odlazili u egzil - Israel, Australija, Canada, SAD,...

Od pedesetih  godina  sve  do današnjihi  dana broj   članova  se sve više  smanjivao da bi danas ostali na  60 familija.

Očito je  da  Židova u Rijeci ima još barem 50 % više ali oni nisu učlanjeni i ne dolaze....

2002 godine napravljen je projekt obnove  Riječke sinagoge  po  fazama - sređena  elekrična  mreža u sinagogi, krov, a ovih dana se  sređuje sakralni  prostor.

Kao i svuda imamo problem omladine i  manjka novaca ... Ma što da vam pričam ;)

Bilo kako bilo postojimo od  1783 do danas  što daje  kontinuitet  od skoro 250 godina postojanja uključujući  čak  i ratne  godine.

Za židovsku općinu Rijeka  Filip Kohn

 

Rijecka sinagoga obnovljena i obelezen dan Holokausta

 

 
    Makabijada HOME page