Nela Musafia, Rijeka

poezija

Prvu pjesmu napisala sam s 13 godina, ali...evo samo dvije...i to onu koja povezuje ljepotu prirode kopna, Svete Jelene iznad Mošćenica i M.Drage, s ljepotom kvarnerskih otoka, Cresa i Lošinja, i sjećanja koje povezuju sadašnjost, prošlost i budućnost...Ta je pjesma napisana cca pre 20 godina... Vidjevši u prvoj slici, pred stvaranje pjesme u M.Dragi ronioce, Talijane, sjetih se ronioca, Talijana na Čikatu, otoka Lošinja, kroz koje su se prelamala sva razmišljanja o turistima-Europljanima....U drugoj sceni...pogled na Cres u drugoj perspektivi, s njegovog vrha, u odnosu na perspektivu s balkona stana kada Cres se proteže cijelom dužinom, otvorio je pogled na Osorčicu, najviši vrh otoka Cresa, kod Osora...

- Bez naslova - 


Evropa u dubinama,
svijet u širinama.
Nadkriljujem Kvarner 
u daljine Osorčice.

Tu i tamo,
sada i onda,
dokidam prostor i vrijeme,
ovjekujući trenutak
u Vječnost.

A ova druga...napisana je pred 6 godina...kada se po ne znam koji put našla sebe novu, a zapravo tako staru, već zaboravljenu, obnovljenu i dograđenu, bolju i svjesniju ljepote življenja... Nove snage treba i dalje skupljati, uživati u malim radostima, a tako velikim, prepoznajući trenutke koji nas ispunjavaju, grade nam energiju, iz koje se u svim drugim poteškoćama, kad naiđu, crpiti ju....

Ekstrakcija - ojačana ja


Nađoh napokon, o napokon
bolna mjesta u duši.
Lociram ih, kružim ih,
nestaju...
Postajem ih svjesna, i tada...
o napokon, o napokon
poništavam ih,
i...postajem - ojačana Ja.