DUBROVNIK

(Ragusa)  Oblast Dalmacije u  Hrvatskoj

Godina

Broj stanovništva

Jevreji (porodice)

Jevreji (lica)

1492.

 

30-40

 

1593.

 

 

58

1595.

 

 

112

1622.

 

50

250

1758-70.

6-7000

40

218

1807.

6564

 

227

1818.

 

 

243

1830.

 

 

260

1857.

 

 

121

1900.

 

 

82

1921.

8239

 

108

1931.

30,000 (uključujući srez)

 

 

1941. april

 

 

1600

87 izbeglica

1985.

23000

 

9

 

Pristanište i turističko središte na južnoj obali Jadranskog mora. Postoji srednjovekovni grad opasan zidinama i novi grad, a takodje i istorijske gradjevine i prostori.

******

DODATAK  A

HAHAMI, RABINI I PREDSEDNICI OPŠTINE

 

Godine

Ime

Dela (ili opis dužnosti I objašnjenja).

 

1577-1656

 

rabi Šlomo Ohav

"Konzul Jevreja istoka" – autor "Šemen hatov" (Dobro ulje), Venecija, 5.417. (1657) g., Komentari na Toru i deo proročkih knjiga, i pet svitaka (novo izdanje: Jerusalim, 5.738).

1610-1656.

rabi Aharon ben David, iz grada Lunela (Južna Francuska) (unuk rabi šelomo Ohava)

"Zekan Avraham" (Avrahamova brada), Venecija, 5.416 (1656), komentari na Toru i delove proroka i Svitaka. "Maase Ješurun" (priča o Ješurunu), opis dogadjaja o rabi Jichaku Ješurunu i o čudu koje mu se desilo, Berlin, 5,470, novo izdanje u Vilhelmsdorfu, 5.480, 5.480; izdanje na ladino jeziku: Carigrad, 5.576; "Sefer maase nisim" (knjiga o čudu), Venecija 5.558/1798 (s uvodom rabi Jaakova Pardoa) u kojem je štampana i "Šir hodaja" (Zahvalna pesma) za oslobodjenje Jichaka Ješuruna iz zatvora.

 

 

rabi Perahja Formon

 

 

5.448/1688.

 

rabi Nehemija P. Hajon (u prolazu)

 poznati sledbenik Šabetaja Cvija, tada boravio u gradu.

 

5.470 i dalje

Rabi Jehuda Josef Perec iz Dubrovnika

 Pisac ili izdavač sledećih knjiga: Raza di jihuda, Venecija 5.471 (pisac Nehemija H. Hajon). Šaare Rahamin, 5.470. Perah Levanon, Berlin 5.472 - komentari na Petoknjižje (novo izdanje 5.678/1918.)

5.506-5.508

 

rabi Gavriel Valentin

 

1746-1748.

 

 

 

1748/5.518 i dalje

 

rabi šlomo Lucena, Kehilat Jaakov (objašnjenja o Prvim prorocima) Venecija 5.544. (1784). Miškenot Jaakov, objašnjenje o knjizi proroka Ješaje (Isaija), Livorno, 5.585.(1875).

1820.

Šmuel Toledano zamenik hahama (rabina)

 

Oko 1810

rabi Jehuda, sin rabi Menahema Levija

Iselio se u Zemlju Izraela 5.577/1817. Iz Dubrovnika i postao rabin i "patron" Jevreja u Jafi. 5.631/1871. godine osnovao, zajedno s rabi Jehudom Alkalajem, u Jerusalimu društvo Kol Jisrael haverim ka lajišuv Bree Jisrael. Umro je 1879 u dubokoj starosti.

U novije vreme

Josef Mandel, predsednik Jevrejske opštine

 

(poslednji, ubijen za vreme rata)

 

 

Avraham Daniti

 

 

 

Avraham Romano

 

 

 

Solomon Baruh

 

(ubijen za vreme rata)

 

 

DODATAK B

Dogadjaji u opštini  i njene ustanove

1352. (?)

 

Prvi minjan

 

Oko 1400.

 

Prvo groblje

 

1408.

 

Senat priznaje zajednicu

 

1545-6.

 

Osnivanje geta

 

1547.

 

Osvećenje sinagoge

 

1652.

 

II groblje

 

(1678)

 

III groblje

 

1667.

 

Posle prelaska šabetaja Cvija u Islam prenos pisama iz Adrijanopolja i Carigrada o njegovom ponašanju (čuvanje subote i velikih praznika) V. str. 762 i 823 u knjizi G. Šolema: Sabbetai Sevi - The Mystical Messiah, Princeton, 1973.

 

 

Socijalne i kulturne ustanove (unutar opštine)

Ozer dalim

Erev Roš hašana

Talmud Tora

Ješivat Šalom

Kulturna komisija (tridesetih godina 20. veka; aktivisti Moric Ferera, Julije Amselberg i Jaakov Pardo).

 

DODATAK C

Jevreji lekari (uključivo "Marani") i vreme njihovog boravka u Dubrovniku.

(Do početka 17. veka)

Baruh Benediktus (Benedictus olim Judeus)

 

1354-1357.

 

David (magiester)

 

1368.

 

Šmuel "hirurg"

 

1414-1427.

 

Viktor Vajs (pomenut u krvnoj kleveti)

 

avgust 1502.

 

Jichak Jevrejin "lekar"

 

1543.

 

Avraham Jevrejin "hirurg"

 

1558-1590.

 

Ješaja Koen zvani Didakus Pirus (latinski pesnik)

 

1558-1599.

 

Habib  (Žuo) iz  Kastelo-Branka (Amatus Luzitanus)

 

1556-1559.

 

Šimon Ibn-Atar

 

1597.

 

Leon Haviljo-Kabiljo (otpušten iz služba gradskog lekara)

1609.

David Riber

1613.

 

 

DODATAK  D

Otkup robova i njihovo prihvatanje u dubrovačkoj Jevrejskoj opštini

(primeri)

Godina

 

Otkupljeni

 

1540.

 

Izgnanici iz Napulja

Mesto - Luka u Marseju

1558.

 

15 izgnanika iz Ankone i Pezaroa (Italija)

 

1570.

 

Deo izgnanika iz grada Urbino (Italija)

 

1596.

 

Šlomo Algadiš (Al-kadiš?) iz Sicilije

 

-

Jekutiel Finci iz Carigrada

Plaćeni iznos 300 talira

 

-

Josef Carfati i Jaakov Koen