OPROŠTAJ PORODICE  MEVORAH  OD NIŠA.....

U Nišu je pred Drugi svetski rat živelo 107 porodica sa oko 360 ćlanova, organizovanih u nišku Jevrejsku opštinu.

Po Izveštaju Zemaljske komisije za utvrdjivanje zločina - Elaborat o Jevrejima iz 1946g. rat je preživelo samo sedam Jevreja iz Niša.

Iz zarobljeništva se u Niš vratio i Majer –Majo Mevorah, predratni žitarski trgovac, koji je od oslobodjenja pa do 1948 g., bio Poverenik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije za grad Niš. Založio se kod gradskih vlasti u to vreme, da se Jevrejsko groblje očisti i uredi, kao i da se Sinagoga, koja je za vreme rata korišćena kao magacin, dovede u red.

Po iskazu Majera- Maje Mevoraha, datom 1945 god, saznajemo da su svi muškarci Jevreji streljani na brdu Bubanj kod Niša, dok su žene i deca vodjeni i ubijani u Beogradu.

» Glavno je to, da je prema iskazima koji se podudaraju-utvrđeno , da je većina naših muškaraca streljana na » Bubnju«, i da su Nemci izvesno vreme pre evakuacije raskopali grobnice i spalili posmrtne ostatke naših nesretnika, da bi zaturili trag svog varvarstva.« -piše Mevorah.

Ukupno je ubijeno u Nišu, za vreme rata, oko 1100 Jevreja.

1948god. Majer Mevorah odlazi sa suprugom Reginom i sinom Danijelom za Izrael.

Pre odlaska odlazi na Jevrejsko groblje u Nišu, da se oprosti od svojih mrtvih.

Oproštaj porodice Mevorah i čitanje Kadiša, Jevrejsko groblje Niš, 1948 godine.

Pre odlaska u Izrael, porodica Mevorah se oprašta i od svoje svetinje, Sinagoge u Nišu 1948g.

Kao što je u svom iskazu rekao Majer –Majo Mevorah, na brdu "Bubanj" kod Niša streljani su februara 1942 g. svi muški Jevreji, koji su generacijama živeli u Nišu.

Pred odlazak u Izrael, porodica Mevorah je obišla brdo "Bubanj", da poseti mesto gde je ostao pepeo svih dragih, članova porodice kojima se ni grob ne zna.

Tom prilikom porodica Mevorah, napunila je staklenu teglu zemljom sa brda «Bubanj», ponela je sa sobom u Izrael i sahranila je na groblju u Jerusalimu

Porodica Mevorah na brdu "Bubanj" kod Niša, 1948 god., otkopava i stavlja u teglu zemlju sa mesta na kome su stradali i spaljeni članovi njihove porodice. Tegla sa zemljom sahranjena je u Jerusalimu.

Porodici Mevorah je ovo bio i oproštaj od Niša, nikada više nisu posetili Niš............

 

Jasna Ciric, Nis