PUBLIKACIJE ZA EVROPSKI DAN JEVREJSKE KULTURE
 
OSTALE PUBLIKACIJE  
                                                                      
 

JEZICI JEVREJA - 2016.Jevrejska op
ština Pančevo
Izložba "Jezici Jevreja", klikni da vidis katalog
Film "Jezici Jevreja" - klikni da vidiš prezentaciju
Muzički program "Jevrejska muzika",
Nikola Salaćanin
klikni da vidiš slike - https://photos.app.goo.gl

Prva monografija o Jevrejskoj opštini Pančevo  

Jevrejska opština Pančevo izdala je prvu monografiju o istorijatu opštine od njenog osnivanja 1870. do 2017. Monografija obuhvata period od naseljavanja Jevreja u Južni Banat, osnivanje  jevrejske opštine u Pančevu, period između dva svetska rata, Holokaust i obnavljanje rada Opštine i posleratni period, sa osvrtom na rad ugaslih jevrejskih opština koje su danas u sastavu Jevrejske opštine Pančevo.

Autor monografije je Miroslava Kon Panić.

         klikni da vidiš monografiju

 

MOSTOVI - 2015.Jevrejska opština Pančevo
Izložba "Mostovi",
klikni da vidis katalog I, klikni da vidiš katalog II
klikni da vidis slike -
https://photos.google.com/share/

Zajednička soba - zbirka poezije

Zbirka poezije tri autorke iz Izraela i Srbije na hebrejskom i srpskom jeziku sa naslovom „Zajednička soba“ je izbor iz poezije pesnikinja Riki Daskal i Dine Katan BenZion (Izrael) i Milosave Pavlović (Srbija). Objavljivanje knjige je podržala i inicirala Jevrejska opština Pančevo, putem aplikacije na raspisan konkurs za dodeljivanje sredstava za kulturu Saveza jevrejskih opština Srbije, koja je dodelila sredstva. Knjiga predstavlja želju za zbližavanjem kultura dva naroda i dva jezika na prostorima Srbije i regiona i Izraela, a na umetničkoj osnovi i u savremenom trenutku. Namenjena je čitaocima i najširoj javnosti, sa naglaskom na pripadnike jevrejskog naroda na ovim prostorima, kao i čitaocima i najširoj javnosti u Izraelu. Krajnji cilj je razmena, obogaćivanje i zbližavanje kulturnih sadržaja dva naroda.

 Milosava Pavlović

   


ISTAKNUTE ŽENE JEVREJSKOG POREKLA - 2014.Narodni muzej Pančevo
Izložba
"Istaknute žene jevrejskog porekla",
klikni da vidiš katalog
Predavanje Isaka Asiela, vrhovnog rabina Srbije,"Uloga žene u judaizmu",  
klikni da vidiš -
https://photos.app.goo.gl/8BADrv2y94bxitkZ8

 

PRIRODA - 2013.Narodni muzej Pančevo
Predavanje vrhovnog rabina Srbije Isaka Asiela
"Judaizam i priroda",
klikni da vidiš - https://photos.app.goo.gl/iiPNsVFiXFTWpBZf9
Izložba "Nacionalni parkovi i rezetvati prirode u Izraelu",
klikni da vidiš katalog
klikni da vidis slike - https://photos.google.com/share/

Jevrejska opština Pančevo
Dečija radionica "E
kologija, reciklaža - mali priručnik"
klikni da vidiš katalog
 

JEVREJSKI HUMOR - 2012.Centar za kulturu Pančevo
Izložba
"Duh jevrejskog humora",
klikni da vidiš katalog
Jevrejski vicevi i kratke priče Efraima Kišona, dramski umetnik Miroslav Žužić
Jevrejska klasična muzika, Valentina Tirmenštajn (violina)

klikni da vidiš slike - https://photos.app.goo.gl/MbpHStm7H7FsuBo1A
klikni da pročitaš - https://photos.app.goo.gl/RmwBYoLokNSKdtcVA
 

POGLED U BUDU
ĆNOST - 2011.Dom omladine Pančevo
Izložba
"Izraelski DJ-evi i njihovo stvaralaštvo"
Žurka i predstavljanje muzike izraelskih DJ-eva, DJ Milan Stošić

Klikni da vidiš slike
https://photos.google.com/share/

 

UMETNOST - 2010.Istorijski arhiv Pančevo
Izložba
"Hagada"
klikni da vidiš flajer
klikni da vidiš slike - https://photos.app.goo.gl/YirpfTPagWstk4ecA
 

JEVREJSKI PRAZNICI I TRADICIJA - 2009.Dvorište Jevrejske opštine Pančevo
Izložba fotografija "Životni ciklus Jevreja", klikni da vidiš flajer 
Jevrejska muzika
Služba za Šabat sa Tomislavom Halbrorom
klikni da vidiš slike -https://photos.app.goo.gl/dn6H7WFTh4KhmeZq8
 

MU
ZIKA - 2008.Centar za kulturu Pančevo
Predavanje muzičkog urednika Ljube Mladenovića -
"Jevrejska muzika kroz vekove"
Koncert sinagogalne muzike i dela Ernesta Bloha, Feliksa Mendelsona, Frica Klajslera i Maksa Bruha u izvođenju Nikole Davida (tenor), Maše Babić (klavir), Mine Mendelson (violina) i  Ladislava Mezei (violončelo)

klikni da vidiš slike - https://photos.app.goo.gl/gYqwS5rSfgjykcSz5
Izložba
- "Fotografije muzičara jevrejskog porekla"
klikni da vidiš katalog
 

SVEDOČANSTVA - 2007.Istorijski arhiv u Pančevu
J
evrejska kuhinja - principi košer ishrane i degustacija nekih jevrejskih kulinarskih specijaliteta
klikni da vidiš katalog
Izložba "Nekad i sad - Arhitektonsko nasleđe pančevačkih Jevreja"
I
zložba slika Nojhauz Ervina, pančevačkog jevrejskog slikara iz Pariza
 

EVROPSKI PUTEVI JEVREJSKOG NASLEĐA - 2006.Istorijski arhiv u Pančevu
Izložba slika akademskog slikara Mirjane Lehner Dragić i medijalnog umetnika Marka Dragića
"Sinagoga kao umetničko nasleđe" -
klikni da vidiš katalog
Jevrejska muzika u izvođenju dua Jevrejske opštine Pančevo "Mizmor le David"
Predavanje sa video projekcijom o porušenoj pančevačkoj sinagogi -

klikni da vidiš slike - https://photos.app.goo.gl/GQDhvKY2Dt73RKYU9
klikni da vidiš video -
https://youtu.be/5BdSLSzaRpQ
https://youtu.be/tGfPN8F7cyQ
https://youtu.be/A7w_XFmoc80
 

OBRAZOVANJE I JUDAIZAM - 2004.Gradska biblioteka Pančevo
Recital
"Pesma nad pesmama" na srpskom i hebrejskom
Filip David, književnik "
K
abala i književnost"
Postavka - izložba jevrejskih knjiga i ritualnih predmeta
klikni da vidiš slike - https://photos.app.goo.gl/CoqTwKpqJZHJHFkj8
 

JUDAIZAM I UMETNOST - 2003
.Narodni muzej Pančevo
Video-projekcija "Dura Europos - sinagoglano slikartsvo" -
klikni da vidis katalog
Izložba "Kumran - arheološko nalazište na obali Mrtvog mora"
klikni da vidi
š slike - https://photos.app.goo.gl/NfbtzPxoC2wCsESY8

Centar za kulturu Pančevo
Koncert jevrejske muzike u izvođenju violinistkinje
Valentine Tirmenštajn