IZDAVAŠTVO                                 

JEVREJSKA OPŠTINA PANČEVO 1870 - 2017.  

Jevrejska opština Pančevo izdala je prvu monografiju o istorijatu opštine od njenog osnivanja 1870. do 2017. Monografija obuhvata period od naseljavanja Jevreja u Južni Banat, osnivanje  jevrejske opštine u Pančevu, period između dva svetska rata, Holokaust i obnavljanje rada Opštine i posleratni period, sa osvrtom na rad ugaslih jevrejskih opština koje su danas u sastavu Jevrejske opštine Pančevo.

Autor monografije je Miroslava Kon Panić.

                                                                                              klikni da vidiš monografiju

 

ZAJEDNIČK SOBA

Zbirka poezije tri autorke iz Izraela i Srbije na hebrejskom i srpskom jeziku sa naslovom „Zajednička soba“ je izbor iz poezije pesnikinja Riki Daskal i Dine Katan BenZion (Izrael) i Milosave Pavlović (Srbija). Objavljivanje knjige je podržala i inicirala Jevrejska opština Pančevo, putem aplikacije na raspisan konkurs za dodeljivanje sredstava za kulturu Saveza jevrejskih opština Srbije, koja je dodelila sredstva. Knjiga predstavlja želju za zbližavanjem kultura dva naroda i dva jezika na prostorima Srbije i regiona i Izraela, a na umetničkoj osnovi i u savremenom trenutku. Namenjena je čitaocima i najširoj javnosti, sa naglaskom na pripadnike jevrejskog naroda na ovim prostorima, kao i čitaocima i najširoj javnosti u Izraelu. Krajnji cilj je razmena, obogaćivanje i zbližavanje kulturnih sadržaja dva naroda.

 Milosava Pavlović