Urucene nagrade 55-og konkursa SJOS

 

U utorak 13. marta 2012, u sali Jevrejske opštine Beograd na drugom spratu upriličena je Svećanost u povodu dodele nagrada za književne radove prispele na 55. Nagradni konkurs SJOS. Uz prisustvo 30-tak gostiju ovu svećanost je otvorio predsednik Saveza dr Ruben Fuks, koji je kraćim izlaganjem prisutne podsetio na istorijat ovog konkursa i znaćajna imena našeg kulturnog prostora koja su sa svojim radovima učestvovala na njemu, a posle bila priznata i poznata imena pisane reći, kao što su: Danilo Kiš, David Albahari, Filip David, Gordana Kuić, Zvonimir Palanski, Ljubica Arsić, Vojislav Maksimović, Krinka Vidaković,  Dragoljub Čolić, Miroslava Despot, Zora Dirnbah, Dimitrije Mašanović, Vidosava Nedomački, Ljubivoje Ršumović, Laslo Sekelj i drugi. Pomenuo je i imena onih koji su u poslednjih 67 godina od osnivanja konkursa 1954. godine bili članovi žirija, kao što su: Aron Alkalaj, Isak Amar, Andrija Gams, Zoran Gavrilović, Ivan Ivanji, Ljubiša Jocić, Simha Kabiljo-Šutić, Lavoslav Kadelburg, Žak Konfino, Aleksandar Levi, Julija Najman,  Miodrag Pešić, Andreja Preger, Radovan Samardžić, Dušan Sindik, Ana Šomlo, itd.

Pomenuo je i pokojnu Ženi Lebl, kao autora 26 nagrađenih autora, što je i opredelilo da se poslednjih par godina, po njenoj smrti, prva nagrada i nazove "Ženi Lebl". Potom se zahvalio sadašnjim članovima žirija, akademiku Predragu Palavestri, profesoru dr Milanu Ristoviću i profesoru i književniku Filipu Davidu, ujedno pozdravivši i čestitavši nagrađene sa ovogodišnjeg konkursa.

Potom je reć predao članovima žirija koji su nas upoznali da je ove godine na konkurs prispelo 38 radova, u svim kategorijama, a da je žiri nagradio 3 rada, a dva preporućio za arhivu Jevrejskog istorijskog muzeja. Potom su članovi žirija o svakom radu dali osnovnu informaciju, sadržaja i značaj rada koji ih je i rukovodilo da ti radovi i budu nagrađeni.

Ovom prilikom podsećamo još jednom i na nagrađene radove i njihove autore: Prvu nagradu "Ženi Lebl" dobio je rad pod imenom "Iseljavanje jugoslovenskih Jevreja u Izrael 1948-1948", autora Milana Radovanovića iz Kraljeva, druga nagrada pripala je radu "Kako su se spasili", autora Jaše Almulija iz Londona, a treću nagradu je dobio rad "Prića na a žici", autorice Aleksandre Đurićić iz Beograda.

Radovi "Jevreji na Kosovu i Metohiji 1804.-1918." autora Miloša Damjanovića iz Kosovske Mitrovice i rad "Feliks Mileker i istorija Jevreja u Banatu", autora Nikole Račića iz Vršca su otkupljeni i predloženi za arhivu JIM-a. Po ručenju nagrada, prisutni su se osvežili posluženjem u foajeu opštine.

PRVA NAGRADA

Milan Radovanovic (1986), student doktorskih studija istorije na Filozofskom fakultetu u Begradu. Diplomirao je 2010, sa temom 11. septembar u srpskoj stampi. Master rad sa temom Iseljavanje jugoslovnskih Jevreja u Izrael 1948/9, odbranio je 2011. godine i za taj rad dobio je prvu nagradu na 55. konkursu SJOS. Јеdan je od autora odrednica u biografskom leksikonu Znamenti Jevreji Srbije  (2011).

PROCITAJ NAGRADJENI RAD

Bograd, mart 2012