MOJE HODO華┢E NA GROB RAV MOJSIJA MO〦 DANONA

 

Svake godine u junu mesecu, na dan 20 sivana, Jevrejska op箃ina u Sarajevu organizuje  tradicionalno hodo鑑规e na grob Rav Mo筫 Danona. Grob Rav Mo筫 Danona, nalazi se na putu Mostar – Stolac, na mestu Kraj筰na, udaljenom 3 km od Stolca.

Moju 緀lju da idem na hodo鑑规e, nije mogla da spre鑙 ni velika udaljenost od Ni筧, kao ni vreli junski dani. Priklju鑙la sam se grupi od 30 hodo鑑snika iz Sarajeva 17.juna  2007g. 

Ovo hodo鑑规e je jedan od bogatih segmenata na筫 sefardske kulture, mada je za Sefarde hodo鑑规e neuobi鑑jno i retko gde je u jevrejskom svetu zabele緀no da postoji mesto hodo鑑规a, nepostoji paralela kod jevrejskog naroda za ovo mesto.

Poseta groba Rav Mo筫 Danona predstavlja simbol 鑥desnog spasenja Jevreja Sarajeva.

O istinitoj pri鑙  koja kru緄 o Rav Mo筰 Danonu i njegovom spasenju sarajevskih Jevreja od Mehmed Ru綿i pa筫, davne 1820 godine, mnogo je pisano. Poznato je da sarajevski Jevreji imaju svoj Purim /Purim de Sarajevo/ kao i svoju Megilu /Megila de Sarajevo/ i da svoj Purim  praznuju 4. he箆ana, kao Dan spasenja - oslobodjenja iz tamnice Rav Mo筫 Danona i 10 uglednih Jevreja  koje je na smrt osudio Ru綿i pa筧.

Pred kraj 緄vota sarajevski rabin  Mo筫 Danon, haham ba筧 – prvi rabin ili nadrabin  sarajevske Jevrejske op箃ine Sefardskog obreda u periodu od 1815 –1830 godine, u鑕n i mudar 鑟vek, za neke »sveti 鑟vek« , odlu鑙o je da ode u Jerusalim  da tamo umre u Svetoj zemlji. Kada je pe筴e krenuo ka luci Dubrovnik, iznenada je umro i po li鑞oj 緀lji sahranjen je na mestu Kraj筰na.

            Danas se u Kraj筰ni kraj Stolca nalazi  jevrejsko groblje sa samo tri spomenika, koji se nalaze u lepo ure餰nom i ogra餰nom prostoru. Na samom ulazu postavljena je tabla sa natpisom

GROB PRAVEDNIKA RAV. MO〦 DANONA 

HODO華SNO MJESTO JEVREJA BOSNE I HERCEGOVINE

            U samom prostoru groblja, prilaz spomeniku rabina Mo筫 Danona ura餰n je u obliku Menore, a na spomeniku uklesan je na hebrejskom jeziku, slede鎖 tekst, 鑙ji je originalni prevod slede鎖 :

 

OVAJ KAMEN KOJI JE OVDE PODIGNUT

NEKA BUDE KAO ZNAK I SPOMENIK

UKOPA JEDNE SVETE OSOBE

菼JA SU DJELA 萓DESNA

O NJEMU SE MO瓻 KAZATI 

DA JE BIO POBO瓵N I SVET

RABIN MO〦 DANON

BIO JE NA U艻TELJ I RABIN

NJEGOVA DOBRA DJELA

NEKA NAM POMOGNU. AMEN.

ODIJELIO SE OD OVOGA SVIJETA

DANA 20.SIVANA 5590 /1830g/

 

Na drugom  spomeniku koji se nalazi u ovom prostoru pi筫

ALBERT SILBERSTEIN

GESTORBEN IN MAI 1889

Dok se na tre鎒m spomeniku ne razaznaje natpis, jer je sam spomenik puno o箃e鎒n.

 

U okviru samog prostora ovog jevrejskog groblja i hodo鑑snog mesta , na pristojnoj udaljenosti od grobova,  nalazi se i HAVRA, ku鎍 za molitvu,  prostor 綼ljenja, prostor gde hodo鑑snici oplakuju smrt rabina Mo筫 Danona. U sobi se nalaze klupe za sedenje i mala ni筧, havra je obnovljena 2004 godine.

Na samom grobu rabina Mo筫 Danona, Kadi za njegovu du箄 izgovorio je Lelo Tauber, kao i deo molitve iz posebno pravljene knji緄ce za molitvu, LIVRIKU, koja se moli u Stolcu prilikom posete grobu pravednika Mo筫 Danona. U havri o liku i va緉osti ovog rabina za jevrejski svet, 鑥li smo od Jakice Fincija. Prigodno poslu緀nje priredila je Jevrejska op箃ina Sarajevo.

 

Stavila sam kamen na grob ovog svetog  鑟veka levom rukom kako pravilo nala緀, a zatim ponesena nekom silom, klekla sam na kolena pored spomenika, spustila prvo 鑕lo na kamen, zatim sam zaplakala, a onda sam poljubila spomenik, pomislila u sebi 緀lju i jo jednom poljubila spomenik rabina Mo筫 Danona. Moje hodo鑑规e bilo je zavr筫no sa nadom da 鎒 mi duh ovog svetog 鑟veka mo綿a pomo鎖, a vera i molitva ispuniti moju skromnu 緀lju.

 

 

Juna 2007g.                                   Hodo鑑snik     Jasna 苅ri Ni

 

 
    Makabijada HOME page