IZVADAK IZ PROTOKOLA:

Izvanredno generalno okupljanje riječkog ortodoksnog ujedinjenja, koje se zbilo 12. novembra 1939. godine א' כיסלב  ת"ש  (hebrejski datum) rezultiralo je jednoglasnim prihvaćanjem slijedećeg:

Sa iskrenim žaljenjem i teška srca su svi članovi primili na znanje, kako je voljeni rabin - אדמ"ור (skracenica od אדוננו מורנו ורבנו – nas gospodin ucitelj i rabin) - ABRAHAM SCHREIBER - הרב הגאון זכר' (uobicajeni oblik pocasnog oslovlavanja – rabi gaon, pocasna titula – postovani mudrac) שלי"טא (skracenica za שיחיה לאורך ימים טובים אמן - neka jos pozivi niz dobrih dana, Amen), sin  צדיק ( Cadik) – pravednika iz Erlaua (Tzaddik je pocasni naslov kod hasidskih Jevreja), unuk כתב סופר ז"ל  (Ktav Sofera [pogledaj 1], neka je secanje na njega blagoslovljeno), praunuk  Hachatam Sofera, neka je secanje na njega blagoslovljeno [pogledaj 2], zbog antijevrejskih zakona [pogledaj 3] bio primoran odstupiti i biti izbačen, čime je riječko židovstvo pretrpjelo veliki gubitak.

Naš voljeni nadrabin נ"י- ( skracenica od נרו יאיר  - «sveca ce mu zasvetliti » -  znaci – uspece, ucinit ce dobro) nije bio samo naš duhovni vođa, već i os oko koje se vrtio naš kehila život no i većina našeg privatnog života. Njegovo  צדקה  (milosrdje)  i njegova תורה  (ucenja) su nas u ovim teškim vremenima umirivali : njegova ביטחון  (sigurnost) u ה"ש'  (HaShem) u Boga nam je davao sigurnu nadu na ljepšu i bolju budućnost. Njegovi osebujne דרשות  (propovedi) su bili uvijek duhovni događaji, a njegov v מוסר (moral)  je bila želja za shvaćanjem i razumijevanjem našeg boljeg Ja.

Svega tri kratke godine imali smo sreću gledati našeg cijenjenog rabina kako djeluje u našoj sredini, no one će i dalje, nezaboravno i zauvijek, živjeti u našim sjećanjima.

On  je bio uzorit učitelj i požrtvovan skrbnik naše mladeži, u kojoj je probudio i održao ljubav prema Tori  i razumijevanje za ortodoksno židovstvo. Svi članovi kehile zahvaljuju na njegovim nevjerojatnim djelima, njegovoj ljubavi prema nama, te za sve ono, lijepo i uzvišeno što nam je podario u ovo kratko vrijeme djelovanja.

Naše najljepše želje i neka ga - ברכות  (blagoslovi) prate putem.

 

Slede potpisi
Počasni predsjednik:                                                                                                                      Predsjednik:

                                                                                Potpredsjednik:

 

                                                                                Odbor:

 

[Komentar 1]
"Ktav Sofer" je nadimak Rabina  Abrahama Shmuela Binjamina Sofera (Schreibera) (11.2.1815.- 18. 1. 1872), sina Hachatam Sofera i unuka Rabi Akive Eigera, je bio rabin Preschburga (danas Bratislave) i glava (predsednik) ješive. Njegova knjiga "Ktav Sofer" (po kojoj je dobio nadimak) ukljucuje "pitanja i odgovore" (shealot utshuvot), nova objasnjena Talmuda i Tore i propovedi. Bio je medju velikim pobornicima postivanja jevrejskih obicaja i njegovom zaslugom je doslo do razdvajanja izmedju ortodosknih i neoloskih opstina u Madjarskoj.  Ovako je izgledao (na slici je njegov portret): 

קובץ:Samuel Benjamin Sofer.jpg

[Komentar 2]

Rabin Moshe Sofer (Schreiber) (14. Sept 1762-  3. Okt. 1839) poznat pod nadimkom "Hachatam Sofer" prema naslovu knjige koju je napisao i pridoneo novim objasnjnenjim Tore. Bio je glava (predsednik) ješive, poznati rabin i rabinski sudac (posek). Doprineo oformljavanju stavova ortodoksnog Jevrejstva. Zasnivac porodice Sofer-Schreiber koja broji na stotine pripadnika i medju njima poznate rabine i velikane Tore. 

Pogledaj   http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Sofer

Njegov portret:

 

קובץ:Chasamsofer.JPG

 

[Komentar 3]

Radi se o tadasnjim, novo-uvedenim anti-jevrejskim zakonima –  Fiume (Rijeka) je bila 1939 pod fasistickom Italijom; u novembru 1939 kad je pismo pisano, je poceo vec II svetski rat, i Schreiber (koji je verovatno bio madjarski ili slovacki drzavljanin) verovatno nije smio vise kao Jevrejin i kao strani drzavljanin da ostane.

Pismo je vrlo dirljivo i ukazuje na svest zajednice u kojim se teskim vremenima nalaze i duboku privrzenost i postovanje prema odlazecem rabinu (koji je bio kako pise rabin svega tri godine, sto takodje upucuje na to da je dosao "izvana" , tj. iz Madjarske)– ortodoksne opstine su bile male u Hrvatskoj i nisu imale dovoljno svojih rabina, dok je Madjarska imala veliku ortodoksnu zajednicu, jesive itd.

 

Komentari Dr Mirjam Rajner