„Mi smo preživeli... 5“

Iz štampe je izašla 5. i poslednja knjiga iz edicije „Mi smo preživeli“

(ISBN 978-86-903751-8-9)

 Knjiga košta 7.00 EUR ili u odgovarajućem iznosu u drugoj valuti + poštarina.

Ova knjiga kao i sve prethodne 4 knjige na srpskom jeziku i prve tri na engleskom jeziku mogu da se nabave kontaktiranjem dr Miroslava Demajo u Jevrejskom Istorijskom Muzeju u Beogradu putem emaila: jewishmuseumbgd@gmail.com

 

SADRŽAJ PETE KNJIGE “MI SMO PREŽIVELI…”

Predgovor                                    13

I           U PARTIZANIMA               15

Andreja Preger: Jevrejska škola u Splitu školske godine 1942/43.             17

Oskar Danon: Sa pesmom na usnama i puškom o ramenu          21

Samuel-Leo Grinvald: Spasavanje žena i dece u Đakovu          59

Nenad Radošević (Natan Reiss-Rajs): Događaji i sećanja          74

Dr Ruža Francetić: Humani lekar spasio me lažnom dijagnozom               89

Hagara Kajon-Debijađi: Život se morao nastaviti           101

Rahela Albahari Perišić: Bila je teška, ali časna borba protiv fašizma     107

Mila Mitić: Deca su postajala ljudi       124

Josip Papo-Baro: Od 32 žrtve, samo se jednoj zna grob!           133

Zdenka Siegler Kosak: Moj život od 1941. do 1945.               143

Eduard Tauber: Porodicu spasili dobri ljudi     148

Moša Altarac: Moj spasilac Sava: mi smo pobedili!     158

Josif Papić: Stradalnik u ratu i u miru               162

Rafael-Ratko Altaras: Borba za oslobođenje davala nadu za spas      169

Agneza Bezinović: Sjećanja 1941–1945.          183

 

II              U LOGORIMA        189

Dr Lazar Weinberger: Od logora do logora      191

Dr Mirko Kon: Broj B 11485               199

Boris Braun: Bio sam broj 120598        204

Moše Musafija: Odnosio sam leševe u jame     226

Hava Mihaeli: U život sa 26 kilograma             235

 

III              ITALIJA, ŠVAJCARSKA             255

Nina Eškenazi: Po sećanju deteta         257

Đorđe Konforti: Tragedija i spas travničke porodice Konforti     261

Hinko Gelb: Krug stradanja…              273

 

IV           POD ITALIJANSKOM OKUPACIJOM              281

Estera-Stela Margalit: Život sa tek po kojom radošću              283

Đorđe Alpar: Moj otac Andrija             304

Rafael Garti: Dnevnik važnijih događaja od 6. aprila 1941.          309

 

V              SKRIVANJE NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE              323

Bruno Brukner: Tišina sa Maljena         325

Ljubica (Buba) Milivojević-Poleksić: Priča o porodici Vajnštajn (Weinstein) iz Skoplja         336

Jakov Jaša Bararon: Sjećanja na rano djetinjstvo          350

Leon Sid: Pirot              356

 

VI             ZAŠTIĆENI (MEŠOVITIM BRAKOM)              369

Ljerka Magdić-Hofmann: Doživljeni užasi ni danas mi ne daju mira           371

Ljiljana Milojković: Mamin brak sa Srbinom spasio majku i mene      377

Jelica Marić Stefanović: Selo u Srbiji me prihvatilo, seljani spasili       380

 

VII       U NEMAČKOM ZAROBLJENIŠTVU              387

Naftali Bata Gedalja: U oficirskim logorima   389

 

VIII    PEŠTANSKI GETO        405

Lea Fürth Kriesbacher: Moja majka leži pod asfaltom u Budimpešti       407

 

IX ZAPISNICI            411

Arnold Kon: Tenja, Aušvic       413

Oto Langfelder: Jasenovac       424

Šarlota Rot: Sajmište   438

 

EPILOG           443

Dušan I. Sindik: Pogled na prošlost Jevreja Jugoslavije           445

 

X               PRILOZI     459 

Prilog 1: Tabelarni pregled logora u Jugoslaviji u kojima su bili zatočeni Jevreji         461 

Prilog 2: Jevrejske opštine u Jugoslaviji              465

Prilog 3: Obnovljene jevrejske opštine 1947. godine   470

Prilog 4: Sinagoge koje nisu porušene u Drugom svetskom ratu          471

REČNIK manje poznatih reči i pojmova          479 

Registar imena autora u svih pet knjiga            485

Sadržaj prve knjige „Mi smo preživeli“            489 

Sadržaj druge knjige „Mi smo preživeli“          491 

Sadržaj treće knjige „Mi smo preživeli“            494   

Sadržaj četvrte knjige „Mi smo preživeli“        497