Detaljna informacija

 

o proceduri i potrebnim dokumentima za podnošenje zahteva za sticanje španskog državljanstva putem uverenja o sefardskom poreklu

 

NAJNOVIJE !!!

 

 
Institut Servantes ima zadovoljstvo da Vas obavesti da su 01. i 15. oktobra 2015. godine stupili na snagu, redom: 
 
Zakon 12/2015, od 24. juna, za odobravanje španskog državljanstva sefardima španskog porekla, i
 
Zakon 19/2015, od 13. jula, o merama administrativne reforme iz oblasti Administracije pravosuđa i matične evidencije, koja u svojoj sedmoj završnoj odredbi reguliše postupak dobijanja španskog državljanstva  na osnovu boravka.
 
Pored ostalih uslova, oba zakona zahtevaju polaganje dva ispita koja su kreirana i vođena od strane Instituta Servantes:
 
• Test koji dokazuje osnovno znanje španskog jezika: Diploma španskog jezika DELE, nivo A2 ili viši.
 
• Test koji dokazuje poznavanje Španskog ustava , društvenih i kulturnih okolnosti Španije: CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales de España). Maloletna lica i osobe pod starateljstvom izuzeti su od polaganja ispita.
 
Ispiti DELE se organizuju u svim centrima Instituta Servantes u svetu i u ispitnim centrima za DELE diplome, u okviru pet godišnjih ispitnih rokova: april, maj, jul, oktobar i novembar: www.diplomas.cervantes.es .
 
Ispit CCSE se organizuje u svim centrima Instituta Servantes u svetu i u ispitnim centrima koji su akreditovani za ovo testiranje, poslednjeg četvrtka u mesecu, osim u decembru i avgustu kada se neće organizovati ispitivanje. Na web stranici: http://ccse.cervantes.es/  može se pronaći detaljnija informacija o tome, kao i neophodni materijali za pripremu ispita (između ostalog i priručnik za pripremu). Svi materijali su na španskom jeziku.
 
Iz Instituta Servantes u Beogradu, želimo da izrazimo našu veliku spremnost da Vas informišemo i posavetujemo u vezi sa pomenutim ispitima. Takođe, obaveštavamo Vas da sve informacije u vezi sa uslovima i zahtevima za dobijanje španskog državljanstva, možete dobiti na portalu MInistarstva pravde Španije  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/nacionalidad/
 

 

 

Dodeljivanje državljanstva putem dokumenta o državljanstvu predstavlja diskreciono pravo Saveta ministara koje se primenjuje u izuzetnim okolnostima (član 21.1 Građanskog zakonika, «U izuzetnim okolnostima, špansko državljanstvo se stiče na osnovu dokumenta o državljanstvu dobijenog putem kraljevskog ukaza»).

 

Savet ministara je taj koji utvrđuje, za svaki pojedinačan zahtev, da li su u pitanju izuzetne okolnosti i, samim tim, da li će primeniti svoje diskreciono pravo za dodelu državljanstva.

 

Neophodna dokumentacija (član 220 i 221 Pravilnika o matičnim knjigama):

 

- Ko ima pravo da traži potvrdu o državljanstvu?

bullet Zainteresovano lice lično, ukoliko je punoletno.
bullet Lica starija od 14 godina, u prisustvu pravnog zastupnika.
bullet Pravni zastupnik lica mlađeg od 14 godina.
bullet Osobe sa ivaliditetom lično, ili preko svog pravnog zastupnika, u zavisnosti od uslova navedenih u potvrdi o invaliditetu.

 

Mesto predaje zahteva

 

Zahtev treba uputiti Generalnoj direkciji za matične knjige i notarske poslove, Subdirekciji za državljanstva i bračna stanja, adresa: Trg Hasinta Benaventea, 3, 28071 Madrid (Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, Dirección General de los Registros y del Notariado, Plaza de Jacinto Benavente, número 3. Madrid 28071).

 

- Zahtev može da se preda:

bullet Centralnoj kancelariji za informacije i rad sa strankama u okviru Ministarstva pravde, adresa: Trg Hasinta Benaventea 3, Madrid
bullet Pomoćnom registru pri Ministarstvu pravde, u okviru Generalne direkcije za matične knjige i notarske poslove, adresa: Trg Hasinta Benaventea 3, Madrid
bullet Registru bilo kog organa državne uprave (npr. sekretarijati Vlade u pokrajinama) ili autonomne pokrajine;
bullet U pošti;
bullet U matičnom uredu u mestu boravka, koji će ga zatim proslediti Generalnoj subdirekciji za državljanstva i bračna stanja;
bullet Ukoliko podnosilac zahteva ne živi u Španiji, može da podnese zahtev konzularnom predstavništvu Španije u zemlji boravka koji će ga dalje proslediti Generalnoj subdirekciji za državljanstva i bračna stanja.

 

- Opšta dokumentacija:

bullet

 Izvod iz matične knjige rođenih, legalizovan ili overen Haškim pečatom, i ukoliko je neophodno, preveden;

bullet

 Uverenje o nekažnjavanju izdato od strane zemlje u kojoj podnosilac zahteva živi, prevedeno i overeno;

bullet

 Ukoliko podnosilac zahteva živi u Španiji, uverenje iz španskog centralnog registra kažnjenika, ili ovlašćenje za podnešenje zahteva za isto;

bullet

 Original izvoda iz matične knjige venčanih, legalizovan ili overen Haškim pečatom, i ukoliko je neophodno, preveden

bullet

 U slučaju da je supružnik španski državljanin, njegov/njen izvod iz matične knjige rođenih

bullet

 Ostala dokumenta za koja podnosilac zahteva smatra da treba da ih preda.

 

- Specifična dokumentacija koja dokazuje da se radi o izuzetnim okolnostima:

 

bullet Činjenice i okolnosti biće dokazane sredstvima predviđenim zakonom, kao i onim koje podnosilac zahteva smatra odgovarajućim;
bullet U slučaju sefarda, neophodno je priložiti potvrdu Federacije jevrejskih zajednica Španije kojom se dokazuje sefardsko poreklo zainteresovanog lica.

 

- U slučaju dobijanja španskog državljanstva potrebno je:

 

bullet

Osobe starije od 14 godina i u mogućnosti da samostalno daju izjavu, polažu zakletvu odnosno, obavezuju se na vernost kralju, kao i na poštovanje španskog Ustava i zakona.

bullet

Odricanje od prethodnog državljanstva je obavezno, osim u slučajevima dvostrukog državljanstva.

 

 

 

Konzularno odeljenje
Ambasada Španije
Prote Mateje, 45. Beograd
Tel: +381 11 344 42 01 (9:30 - 13:30)
Fax: +381 11 344 42 03

www.exteriores.gob.es/embajadas/belgrado

 

Od februara ove godine, različite informacije kruže našom zajednicom a u vezi sa pravom na špansko državljanstvo sefardskih Jevreja.

Kako bi dali pravu informaciju, kancelarija JOB je kontaktirala relevantne izv ore, što će i ubuduće činiti a u cilju punog informisanja članstva.

U produžetku vam dajemo kratak istorijat i trenutnu situaciju.

22. novembra 2012. godine, ministri pravde i spoljnih poslova Španije, Alberto Ruiz-Gallardón i José Manuel García-Margallo, najavili su dobre vesti.

„Španska vlada će modifikovati zakon, kako bi se olakšalo dobijanje španskog državljanstva za skoro 3 miliona potomaka Jevreja prognanih iz Španije pre pet vekova, Sefardima.“

Gotovo godinu ipo kasnije, 7. Februara 2014.godine, savet ministara je odobrio PREDPROJEKAT zakona, koji daje oblik ovom obećanju, a koji će se uskoro pretvoriti u projekat, te započeti parlamentarnu debatu.

Ove nedelje, ministar Gallardón će otputovati u Njujork, gde će lično prezentovati ovaj predprojekat jevrejskoj zajednici Sjedinjenih Država.

Novi normativi, otvaraju mogućnost dobijanja španskog državljanstva na osnovu porekla, bez potrebe da se živi u Španiji, kao ni potrebe da se odrekne sadašnjeg državljanstva, što je i najvažnija izmena koju donosi ovaj predprojekat.

U principu, ovaj postupak će se primenjivati na one osobe koje mogu da dokažu svoj sefardski identitet, ali takođe i specijalne veze sa Španijom, putem niza dokumentovanih svedočenja. Značaj se daje dokazivanju pripadnosti sefardskoj zajednici, bila ona španska, za one koji žive u Španiji, bilo one u mestu prebivališta. Pored ovoga, dat je na raspolaganje zainteresovanim strankama spisak prezimena koja se smatraju sefardskim.

Ovim prednacrtom, predviđa se rok od dve godine od usvajanja izmena zakona u kome će biti moguće aplicirati. Predviđa se i mogućnost produženja ovog roka za još godinu dana .

Po usvajanju zakona, ministarstvo pravde će pripremiti model zahteva.

Kao što vidite, ovaj zakon je još u fazi prednacrta. Mi ćemo u budućnosti pratiti razvoj situacije, te ćemo Vas obaveštavati o bilo kakvim novostima. Kancelarija JOB zajedno sa Rabinatom Srbije kao i do sada, biće u kontaktu sa konzulatom Španije i u buduće.

U prilogu Vam dajemo i integralni tekst prednacrta zakona (na španskom jeziku), te prvi spisak sefardskih prezimena koji je sakupila španska vlada.