Humoreska

 

МУСЛИМАНСКИ  ЈЕВРЕЈИ

 

Почетком деведесетих било је јасно да се ратни облаци над Југославијом неће разићи и да ће некад срећну државу јужних Славена захватити олуја великих размера. Поучени историјом, нарочито у два светска рата, Јевреји организовани по својим општинама, уједињени у Савез јеврејских општина, сазвали су састанак у циљу благовременог организовања и евентуалне евакуације из ратом захва-ћених подручја. На пленарној седници прво је, у име јеврејских заједница Србије, ван Војводине, реч узео ребе Бен Давичо, председник Београдске општине, и обја-снио актуелну ситуацију,  виђење и одно-се са српским врхом. Омиљени чика Бен је истакао да су, упркос извесним трзавицама у Општини, односи са Православном црквом, као и са мусли-манским комшијама врло коректни. Истакнуте друштвено-политичке лично- сти, нарочито демократске оријентације, редовно гостују у Савезу и у том светлу гарантују да Јевреје, као лојалне суграђане нико неће узнемиравати.

После спонтаног аплауза, реч је добио представник из Хрватске, публици-ста, госпон Оскар Штерн: "Ми хрватски Жидови[1], организирани по нашим жидов-ским опћинама, гледе међуетничких сукобљавања не вјерујемо да би нас нова демократска хрватска власт хтјела ичим угрозит'. Што више, добили смо јемства да би се обезбједила заштита грађанству жидовског подријетла. А, ак' би услиједил какв ексцес на богомоље или гробља, виновници би били ухићени, процесуи-рани и најстроже осуђени од свих хрват-ских чимбеника званичника, пучанства, ХРТ-а, те хрватског тиска..."

Свој ред је дочекао и Исак Салом, који је припремио систематско излагање о томе шта би се могло догодити у нацио-нално шароликој БиХ, и гдје би се Јевреји, већином Сефарди, нашли у најтежој ситуацији. Ставивши наочаре, видно узбу-ђен и веома забринут, започео је своје излагање ријечима: "Ми, Сарајлије смо забринути до те мјере да припремамо евакуацију, у чему очекујемо пуну помоћ Београђана. Јеврејско гробље, о коме Иво Андрић написа Хронику, сачуваће наш свевишњи Јахве. Управо би ту могло доћи до најкрвавијих сукоба бивших комшија из РС и снага БиХ. То би била објективна процјена нас муслиманских Јевреја..."

         Дискусија се отегла до дубоко у ноћ, а закључци су изгласани једногласно!


 

[1] по мом језичком и националном осећању жидов садржи погрдану конотацију, али се у новохрватском одомаћио