NANDOR GLID

1924 – 1997

Diana, boginja lova 1955


Nandor Glid je rođen 12.12.1924 godine u Subotici. Potiče iz jevrejske porodice i tokom II svetskog rata izgubio je skoro sve članove svoje porodice u nemačkim logorima. Nandor je ostao u životu zahvaljujući tome što se pridružio NOB-u. Tokom rata nekoliko puta je ranjavan.
1945. godine primljen je u školu za primenjenu umetnost. Tokom školovanja dobija prvu nagradu za portret "Student" na Jugoslovenskom nivou.
1948. Upisuje se na akademiju primenjenih umetnosti  (ziveo u Domu)
1950. Dobija prvu nagradu za skulpturu.
1951. Diplomirao je u klasi profesora Radeta Stankovića i Marina Studina.
1958. Realizuje spomenik stradalim Jugoslovenima u logoru Mauthauzenu.
1968. Realizuje spomenik stradalim u logoru Dahau
U narednom periodu spomenici koje je on izradio postavljeni su širom Jugoslavije.
1997. Nakon njegove smrti u Solunu je postavljena njegova "Menora u plamenu 2"
Nandor Glid je bio darovit umetnik za skulpturu, crtež i grafiku.