JUDAIKA

Desno, otvorena Tora sa pokazivačima za tekst - jadaim (množ. hebr.); levo, zatvorena Tora sa opremom koja se sastoji od: tekstilne navlake - meila, dva ukrasa za Torine držače rimonim (množ. hebr.) na vrhu, između kojih je mala stilizovana keter Tora (kruna za Toru, hebr.), dok je ispred prislonjen štit za Toru. Iza pomenutih eksponata okačena je sinagogalna zavesa - parohet (hebr.), kojom se prekriva sveti orman - aron hakodeš (hebr.), u kojem se čuvaju Tore i njihova oprema kada nisu u upotrebi. Ovde se još nalaze i jedan poseban štit za Toru manjih dimenzija, menora, ritualni rog kojim su najavljivani praznici - šofar (hebr.), keter Tora većih dimenzija, nekoliko rimonim i jadaim, i dva velika sinagogalna svećnjaka. Ovi predmeti vode poreklo iz Austro-Ugarske, istočne Evrope, Bosne i Soluna; period 19-20. vek.
U nastavku se srećemo sa drugim odabranim primercima originalnih ritualnih predmeta iz Judaika zbirke JIM-a.
Parohet iz 18-19. veka, ispred koga su izloženi jadaim, rimonim, keter Tora i štit za Toru, i sa svake strane molitveni šalovi – taliti (hebr.) od različitih materijala, jedan od svile, jedan od vune. Ovi predmeti vode poreklo iz zemalja Austro-Ugarske, istočne Evrope i Izraela; period 19-20. vek.
Posebno, u do njem delu vitrine nalazi se Tora iz Livorna, iz 18. veka.
Levo, u vertikalnom nizu su devetokraki svećnjaci - hanukije, koji se uzajamno razlikuju po svojim oblicima mada im je namena ista: koriste se za Hanuku, praznik svetlosti kojim se slavi pobednički rat Jevreja protiv starih Grka i oslobađanje Judeje u 2. veku pre n.e. Ovi ritualni svećnjaci vode poreklo iz Austro-Ugarske, Poljske, Holandije; period 18-19. vek.

nazad