O izložbama Jevrejskog istorijskog muzeja


Jevrejski istorijski muzej je priredio veliki broj tematski raznorodnih izložbi, kako studijskog, tako i umetničkog karaktera. Broj izložbi ukazuje na interesantnu činjenicu da je relativno mali Jevrejski istorijski muzej priređivao i po dve izložbe godišnje, podrazumevajući i povremena gostovanja u drugim gradovima. Da bi čitalac stekao utisak o tome kakve su sve teme obrađivane i prikazivane na izložbama našeg Muzeja, kao primer navodimo samo neke od naslova iz različitih vremenskih perioda:


- Izložba grafika Radovana Hiršla, 1971. Beograd;
- Umetnička obrada metala za jevrejske praznike i obrede, 1974.Beograd;
- Porodica Baruh - porodica revolucionara, 1976. Požarevac, Niš;
- Vezene tkanine iz jevrejskih zbirki u Jugoslaviji, 1978. Beograd;
- Jevrejska štampa na tlu Jugoslavije do 1941,1982. Beograd;
- Praznični običaji jugoslovenskih Jevreja, 1986. Beograd;
- Židovi na tlu Jugoslavije (u saradnji sa Muzejskim Prostorom iz Zagreba), održana 1988. u Zagrebu, 1989. u Beogradu, a 1990. u Njujorku, SAD, i Torontu, Kanada
- Dve istovremene izložbe:
Sefardska književnost, izdavaštvo i publicistika u Jugoslaviji, i Jevreji Bitolja na fotografijama Miltona Manakija,
priređene povodom velike manifestacije Sefarad 92 u Kulturnom centru Beograda 1992.
- Logor na Rabu, povodom 50-godišnjice kapitulacije Italije i oslo bođenja logora, 1993. Beograd;
- Čipke moje tetke Erne, izložba slika Mirjane Dra gić - Lehner, akademskog slikara, 1993. Beograd;
- Geca Kon - knjižar i izdavač, 1994. Beograd;
- Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije 1919-1941,1995. Beograd;,
- Jevreji Dorćola - Priča o komšijama kojih više nema, priređena je u Reksu, Beograd, 1997., a gostovala
je u Erfurtu, u Ne- mačkoj, 1998.;
- Životni ciklus - običa ji kod Jevreja, priređena u Konaku kneginje Ljubice, Beograd, 1998. godine, povodom 50-godišnjice postojanja Jevrejskog istorijskog muzeja;
- Kladovo - Transport, jedna evropska priča, Kladovo - Beograd - Kragujevac, 2002-2003., izložba priređena u okviru velike međunarodne manifestacije Kladovo - Transport 2002. u organizaciji Muzeja.
- Iz zarobljeničkih logora, izložba crteža i akvarela Moše Mevoraha i Rajka Levija; izložba je priređena u Multikulturnom centru
u Beogradu 2003. godine povodom Evropskog dana jevrejske kulture.

- Hagade - od ilustracije do iluminacije, Filozofski fakultet Beogradskog Univerzitetea, Beograd 2008.
- Dokumenta filatelističke judaike 2, Beograd 2008.
- Savez jevrejskih opština 1919-2009, od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do Republike Srbije, Centar za kulturu Stari grad,
Beograd 2010.

- Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu, Jevrejski istorijski muzej, pri ređena povodom obeležavanja 100-godišnjice od Prvog svetskog rata, Beo grad 2014. Muzej je sa ovom izložbom gostovao u Regionalnom istorijskom arhivu u Šapcu, galeriji Biblioteke u Vladimircima, Muzeju Osečine Na rodnog muzejau Valjevu, Kulturnom centruu Lajkovcu, galeriji Biblioteke u Lazarevcu, Kulturnom centru na Čukarici (Beograd), Kulturnom centru grada Valjeva, Kulturnom centru u Mionici, Memorijalnoj galeriji ״Bitka na Drini" u Banji Koviljači (Loznica), galeriji ״Kuća Joksimovića" Narodnog muzeja u Užicu, salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu, 2014-2018

itd.....

nazad