ARHIV JIM-a

Arhiv Jevrejskog istorijskog muzeja:

Jevrejski istorijski muzej ima srazmerno veliki arhiv sa oko 1000 dužnih metara građe. Arhiv sadrži građu vezanu za život i rad Saveza i jevrejskih opština bivše Jugoslavije pre Drugog svetskog rata, jevrejsku predratnu štampu, građu vezanu za antisemitizam i Holokaust, kao i obimnu građu Saveza i jevrejskih opština iz perioda posle 1945. godine do danas, i
hemeroteku.

Osim dokumentacije i fotodokumentacije, arhiv obuhvata dve elektronske baze podataka - žrtve Holokausta sa teritorije cele bivše Jugoslavije i jevrejske matične knjige Beograda.
Raspolažući ovakvom arhivskom građom, Jevrejski istorijski muzej ima stalnu i veoma dinamičnu saradnju sa velikim brojem istraživača svih profesionalnih profila, iz zemlje i inostranstva. Takođe, sarađuje i sa domaćim i inostranim muzejima, i to tako što pruža razne vrste stručnih informacija, razmenjuje publikacije i snimke, učestvuje na njihovim povremenim izložbama, a u nekim slučajevima, kopije određenog materijala našeg Muzeja se mogu videti i u stalnim muzejskim postavkama u inostranstvu
(Memorijalni Holokaust muzej u Vašingtonu, Memorijalni muzej ubijenih Jevreja u Berlinu i drugi).


Jedan od najvažnijih poslova u okviru arhivske delatnosti obavljanih u Muzeju počev od 1998. godine, bilo je intenzivno pretraživanje i sakupljanje podataka i potvrđivanje verodostojnosti tih podataka o Jevrejima - žrtvama Holokausta. Na osnovu tih podataka, mnogi koji su preživeli Holokaust ostvarili su svoje pravo na odštetu od Nemačke (posredstvom Kleims Konferencije).

Glavni arhivar Bojan.