SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E

62.  NAGRADNI  KONKURS

 

za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:

1)    KNjIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)

2)    NAUČNI RAD

3)    MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2018.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2018.

Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000  BEOGRAD        

 

 

 

                     Obavestenje o rezultatima 61. nagradnog konkursa Saveza jevrejskih opština Srbije, za radove na jevrejsku temu.

Žiri u sastavu - prof. dr Milan Ristović, književni kritičar Bogdan A. Popović i književnik Filip David, po pregledu 32 prispela rada, dodelio je sledeće nagrade:

        1. nagradu "Ženi Lebl" dobio je rad:

"ISELJAVANJE JEVREJA IZ JUGOSLAVIJE U IZRAEL (1948-1952)",

autor Milan Radovanović, iz Kraljeva 

         2. nagradu dele radovi:

"MIT O NEPRIJATELJU – ANTISEMITIZAM DIMITRIJA LJOTIĆA",

autor - Darko Gavrilović, iz Beograda

i rad

"MISTERIOZNE BARIKADE",  autor Tihomir  M. Stevanović, iz Mladenovca

        3. nagradu dobio je rad:

"OSLOBOĐENI ZA PONOVNI PROGON"

autorka - Anni Marija Grunfelder, iz Zagreba, Hrvatska

 

Žiri je za OTKUP predložio radove:

"NISIM ALBAHARI"  autor - Amir Brka, iz Tešnja, Bosna i Hercegovina

i

" U BORBI PROTIV ZABORAVA: JEVREJSKA ZAJEDNICA U JUGOSLAVIJI I OČUVANJE SEĆANJA NA HOLOKAUST 1945-1955" autor - Stipić Davor, iz Užica 

Datum svečanosti uručenja nagrada biće objavljena naknadno na sajtu Saveza, ali ne pre druge polovine januara 2018.

 

 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E

61.  NAGRADNI  KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:

1)      KNJIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)

2)      NAUČNI RAD

3)      MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrаde dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2017.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2017.

 

Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000  BEOGRAD     

Rezultati 60. nagradnog konkursa Saveza JOS