Rezultati 60. nagradnog konkursa Saveza JOS

 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E

61.  NAGRADNI  KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:

1)      KNJIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)

2)      NAUČNI RAD

3)      MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrаde dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2017.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2017.

 

Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000  BEOGRAD